Územní plán Oznice - úplné znění po změně č.1

Úplné znění Územního plánu Oznice po vydání změny č. 1:
168 Úplné znění Územního plánu Oznice po vydání změny č. 1PDF388 kB
Příloha č. 1 textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice zahrnující úplné znění po změně č. 1:
168 Textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice zahrnující úplné znění po změně č. 1PDF1941 kB
Příloha č. 2: grafická část změny č. 1 Územního plánu Oznice zahrnující úplné znění po změně č. 1:
168 Výkres základního členěníPDF574 kB
168 Hlavní výkresPDF922 kB
168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíPDF561 kB
Příloha č. 3: grafická část odůvodnění:
168 Koordinační výkresPDF2096 kB

Územní plán Oznice - změna č. 1

nabytí účinnosti 10.7.2024

Údaje o vydané změně č. 1 Územního plánu Oznice
168 Údaje o vydané změně č. 1 Územního plánu Oznice
Opatření obecné povahy
168 Opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Oznice
Příloha č. 1 textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice
168 Textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice
Příloha č. 2 grafická část změny č. 1 Územního plánu Oznice
168 Výkres základního členění území
168 Hlavní výkres
168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Příloha č. 3 textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice
168 Textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice
168 Textová část návrhu změny č. 1 Územního plánu Oznice - úplné změnové znění (srovnávací znění)
Příloha č. 4 grafická část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice
168 Výkres širších vztahů
168 Koordinační výkres
168 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
168 Výkres základního členění území - předpokládaný stav po vydání změny
168 Hlavní výkres - předpokládaný stav po vydání změny
168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaný stav po vydání změny
Příloha č. 5 vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj
168 Vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj
Příloha č. 6 vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)
168 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)
Příloha č. 7 stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
168 Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Územní plán Oznice

nabytí účinnosti 3.4.2014

Údaje o vydaném Územním plánu Oznice
Údaje o vydaném územním plánu Oznice
Textová část územního plánu
Textová část územního plánu
Grafická část územního plánu
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Textová část odůvodnění územního plánu
Textová část odůvodnění územního plánu
Grafická část odůvodnění
Koordinační výkres
Výřez koordinačního výkresu
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Vodní hospodářství - schéma
Doprava, energetika a poje - schéma
Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice
Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice
Vektorová data
Vektorová data územního plánu ke stažení:DGNSHP
Vektorová data standardu územního plánu ke stažení:DGNSHP

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zprávy o uplatňování územního plánu
Zpráva o uplatňování Územního plánu Oznice v uplynulém období 2018 - 2022PDF1388 kB
Zpráva o uplatňování Územního plánu Oznice za uplynulé období 2014 - 2018PDF771 kB