Obcí prochází okresní silnice III. třídy ve velmi dobrém stavu a množství udržovaných obecních komunikací. Podél okresní komunikace jsou ve středu obce vybudovány chodníky a obec má rozsáhlou síť veřejného osvětlení.

Jelikož byla obec Oznice těžce postižená záplavami v roce 1997, podařilo se správcem toku (potok Oznička) Lesy ČR dojednat opravu toku zpevněním břehů a výstavbou splavů a lapače splavenin, což velmi přispělo ke zkulturnění vzhledu obce.

Je zajištěno zásobování obyvatel smíšeným zbožím v místní prodejně, pohostinství s kulturním sálem obecního úřadu, kde se pod záštitou obce koná množství kulturních akcí, plesů, tanečních zábav pro mladé a dětských karnevalů.

Tělovýchovná jednota Oznice, která provozuje hernu stolního tenisu a multifunkční sportovní areál taktéž organizuje mnoho akcí sportovního charakteru.