Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla.

V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole.

V dalších létech obec vzrůstala rozdělováním pasekářských usedlostí a zakládáním nových. Obec patřila k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi - krpců, trakařů, saní, dřevěného nářadí aj.

Čtěte také:

Augustin Bártek - válečný hrdnina