V sobotu 22. dubna 2023 na myslivecké chatě v Mikulůvce pořádal Myslivecký spolek Dlúhá hůra Mikulůvka/Oznice s ČMMJ a OMS Vsetín - Jarní svod loveckých psů. Na svodu se letos představilo 49 mladých loveckých psů.