V sobotu 16. 4. pořádala TJ Oznice Velikonoční výšlap z Rožnova p/R Dolních pasek, přes Malý Javorník až k pramenu řeky Jičínky.