Proto jsme byli donuceni se k tomuto problému postavit razantně. Pokud do zákazu vjede vozidlo, které nesplňuje danou váhu a nebude udělena výjimka, budeme vždy volat policii ČR.