Obec Oznice realizovala v letošním roce neinvestiční akci: „Doplnění zásahových pracovních prostředků“.

Realizovaný projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v rámci dotačního programu RP12-18 – Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Obec Oznice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou finanční dotaci na realizaci projektu ve výši 130 000 Kč. Celkové uznatelné náklady projektu činily 186 000 Kč. Provedením této akce za dotační podpory Zlínského kraje došlo k dovybavení a doplnění zásahových a ochranných pracovních prostředků a vybavení a opravě požární motorové stříkačky JSDH Oznice.