Za myslivecký kroužek Mikulůvka-Oznice soutěžilo 9 dětí. 

4 v kategorii starších žáků, 4 v kategorii mladších žáků a 1 v kategorii přípravky. 

Nejlépe se umístila na 2. místě Míša Skýpalová. 

Všem dětem, které reprezentovaly náš kroužek děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům. 

Celkem se zúčastnilo okresního kola 82 mladých myslivečků.