Zasedání se zúčastnilo 9 členů obecního zastupitelstva.