Zasedání se zúčastnilo 7 členů obecního zastupitelstva.