Zasedání se zúčastnilo 8 členů obecního zastupitelstva.