Domky a usedlosti jsou zčásti roztroušeny na úbočích údolí, novější zástavba se soustředila kolem školy ve středu obce. Nejvyšším místem na katastru obce je hřeben Hostýnských vrchů na severním okraji katastru v nadmořské výšce 578m, střed obce leží ve výšce 380m.

Více než polovina území obce je pokryta lesy. Vrchy, které obec obklopují, nesou názvy Zámčisko, Vápenka, Píšková, Kužel Plecháčka, Lámaň, Podhoří, Škaredky, Dlouhá Hůra, Palések, Horecka, Štěpánův Kopec. Jednotlivá místa katastru obce měli své názvy, z nichž některé zanikly, jiné dosud existují, např. Fagoška, Rytviska, Podhoří, Nivka, Crhová, Uhliska aj.