SVOZ KOMUNÁNÍHO ODPADU

 

Prosíme Vás, před svozem nesypte do popelnice žhavý popel.

 

Nízká cena svozu je dána díky Vaší píli a snaze třídit odpady, ale v posledních měsících jsme zaznamenali zvýšené množství komunálního odpadu. Prosíme Vás, třiďte odpad, třiďte ho správně a jak nejlépe dovedete, abychom nemuseli zvyšovat poplatek za svoz. Děkujeme!

Co nepatří do komunálního odpadu: plast, sklo, papír, bioodpad, objemný odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení, kovy, uhynulá zvířata.

Po svozu odpadů si vždy popelnice ukliďte, aby nezůstávaly na místních komunikacích a na křižovatkách.