Většina námitek vlastníků studní zní: „Vodu máme dobrou, celý život ji pijeme“. Až rozbory mnohdy ukážou, že tomu tak úplně není.

Jak tedy správně postupovat? V prvé řadě je vhodné si nechat udělat rozbor vody. Většina se domnívá, že nezávadnost vody poznají prostě tak, že si vodu prohlédnou ve sklenici, nebo ji ochutnají. Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto nemusí vyhovovat požadavkům na kvalitu pitné vody – člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek prostě nepozná.

Existují různé volně prodejné testy, ať už jsou to papírové proužky nebo chemické roztoky, které mohou o kvalitě vody něco napovědět, ale jejich výsledky jsou vždy pouze orientační. Bakteriologické znečištění, které je pro pitnou vodu nejdůležitější, takto určit nelze. Jediným spolehlivým způsobem, jak určit kvalitu vody, je rozbor, který provede akreditovaná laboratoř. A až na základě výsledků má smysl vymýšlet, jak vodu ve studni ošetřit.
Situace se často zhorší po zimě, kdy je tání sněhu. Nebo naopak, kdy dojde k nadměrnému suchu. Je proto dobré provádět kontrolu studny minimálně dvakrát do roka: po skončení zimy a pak před jejím příchodem.
Jaro začíná, nechte si prověřit i Vaši studnu. Připravili jsme pro Vás akční cenu kráceného akreditovaného rozboru pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.