Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.