Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.