- Národní plán povodí Labe

- Národní plán povodí Odry

- Národní plán povodí Dunaje