Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva starosty honebního společenstva
  3. Zpráva finančního hospodáře
  4. Zpráva předsedy mysliveckého spolku Dlúhá Hůra
  5. Projednání smlouvy o pronájmu honitby
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

Občerstvení zajištěno.