30. května proběhlo ve Zlíně 18. slavnostní předávání ocenění v prestižní soutěži ve třídění odpadů za rok 2023 pro obce a města Zlínského kraje.

Letos se naše obec Oznice opět dostala na vyhlašované příčky, a aby toho nebylo málo, tak byla vyhlášena hned dvakrát! 

První ocenění obdržela obec Oznice za 4. místo v třídění obalových materiálů v kategorii obcí 501 – 2000 obyvatel. Takže tedy krásná bramborová medaile.

Ale v rámci vedlejší soutěže pro obce a města Zlínského kraje jejichž obyvatelé vyprodukovali nejméně směsného odpadu jsme se mezi obcemi do 2 000 obyvatel umístili na nečekaném PRVNÍM místě.

Všem našim občanům tímto děkujeme za to, že vzorně třídí obalový materiál a snaží se co nejméně vyhazovat směsný odpad. Na výsledcích z loňského roku je vidět, že patříme mezi nejlepší v celém Zlínském kraji! 

Teď je ovšem důležité neusnout na vavřínech a dobře hospodařit se vzniklým odpadem i dále. Ovšem nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne.