Předmětem smlouvy je neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000,- Kč. 

Dotace je poskytována na základě programu RP22-23 Program podpory malých prodejen na venkově “OBCHŮDEK 2021+”.