Re-Use centrum je místo, kde můžete odevzdat věci, které již nepotřebujete, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému.