Žádáme Vás o dodržování platných vládních nařízení.