Ještě před pár desítkami let se všechno používalo až do doby, dokud se věc nerozpadala pod rukama. Doba se změnila, všichni si rádi pořizujeme věci nové a ty staré často bezmyšlenkovitě vyhazujeme. Takhle to ale nemůže jít donekonečna...

Aktuální nabídka Re-Use Centra

Jaký je rozdíl mezi sběrným dvorem a re-use centrem?

Re-Use centrum je místo, kam můžete odevzdat věci, které již nepotřebujete, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Legislativně se tak liší od sběrných dvorů, kam patří pouze odpad.

Jakmile věci odevzdáte do sběrného dvora, stává se z nich oficiálně odpad. Dle zákona lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Dále o nich mají rozhodovat jen osoby k tomu oprávněné. Proto je nezákonné ze sběrného dvora věci odvážet.

Re-use centrum je tedy právně uzpůsobeno tak, aby bylo možné věci převzít a znovu vydat, když o ně někdo projeví zájem.

Jak to funguje?

Nyní ve sběrných dvorech končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, elektroniky, ale i dalších věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Jen málokdy se všechny tyto předměty dostanou k recyklaci a končí tak na skládce nebo ve spalovně. Re-use centra se zaměřují na prevenci vzniku odpadu a fungují na jednoduchém principu. Jejich posláním je motivovat občany, aby nepotřebné funkční věci ze svých domácností místo vyhození darovali centru, kde si je další lidé mohou převzít a nadále je využívat.

Jaké jsou výhody re-use center?

Re-use centrum neznamená pouhou práci navíc, mohou do obce přinést řadu výhod. Opětovné využití toho, co bychom jinak vyhodili, snižuje náklady na případné odstraňování odpadů. Z environmentálních aspektů je na místě zmínit naplňování legislativních požadavků MŽP v rámci předcházení vzniku odpadu, ale také zvyšování společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vytváření funkční alternativy k nadměrné produkci odpadu.

 

Jak konkrétně funguje re-use centrum na Oznici

Pokud máte doma nějakou věc (spotřebič, nábytek, elektroniku, nářadí, nádobí, sportovní potřeby, dětské oblečení, hračky apod.), která by ještě mohla někomu posloužit, či udělat radost, ale vám již jen zabírá místo, vyfoťte ji, přidejte stručný popis, jméno, tel. číslo a pošlete na obecní e-mail obec@oznice.cz. Na OÚ Oznice zhodnotíme, zda je to věc, která patří do re-use centra, a dáme vám obratem vědět, jak postupovat dále.

Předem informujeme, že nabízenou položku však budete muset dovézt do centra na vlastní náklady, a případně i složit. V našem malém centru nejsme schopni pokaždé zajistit pomoc při vykládce, nebo nakládce, případně dovoz/odvoz.

Jak už bylo uvedeno výše, veškeré věci se do re-use centra vkládají jako dar.

Na stránkách obce Oznice www.oznice.cz v sekci „Re-Use Centrum“ pak najdete v inzerci veškeré nabízené položky umístěné v centru.

Pokud vás nějaká položka zaujme, a chtěli byste se na ni podívat osobně, či ji rovnou koupit, zavoláte v úřední dny na OÚ Oznice (tel. 571 453 260), a my se s vámi domluvíme na konkrétním termínu návštěvy.

Prodejní cenu zboží stanovuje OÚ Oznice, potažmo starosta obce. Veškerý výdělek z prodeje jde na provoz Re-Use Centra na Oznici, a případně na odpadové hospodářství obce Oznice.

 

Děkujeme, že bezhlavě nevyhazujete a dáváte odpadu druhou šanci.

Má to smysl … ;-) 

 

 

Aktuální nabídka Re-Use Centra