Tábor je určen pro děti od ukončené 1. - 9. třídy.

Pro děti je připraven bohatý program činností, aktivit a her.

Termín:            1. – 5. 8. 2022

Cena:               1.500,- Kč

 

Přihlášky naleznete na webových stránkách obce Oznice. Vyplněné doneste osobně na OÚ Oznice, či zašlete na obec@oznice.cz (nebo obecoznice@seznam.cz) nejpozději do 27. 5. 2022.

Děti s trvalým bydlištěm na Oznici mají přednost. Více info na tel.: 725 016 029.