Připomenutí části historie…

 

Pomocníci partyzánů oddílu A.Dolinov – P.Moskalenko

 

Velitel 1 Čs. partyzánské brigády Jana Žižky  Dajan Bajanovič Murzin v rozhovoru s Marií Hrošovou  v roce  2004 prohlásil:

Lidé na Moravě byli zlatí. Bez jejich pomoci bychom nic nedokázali.

Dosud žijící pomocníci partyzánů z Oznice jsou tito:

Marie Adámková, roz. Hurtíková,  bydliště Jablůnka

Jarmila Černá, roz. Skýpalová, bydliště Valašské Meziříčí

Václav Hrabovský, bydliště Oznice

Bohumila Krištofová, roz. Skýpalová, bydliště Otrokovice

Zdeňka Skýpalová, bydliště Zlín

Při svém pátrání po činnosti mého strýce Augustina Bártka v partyzánském oddíle na Oznici jsem samozřejmě narazil také na pomocníky partyzánů. Bez nich by partyzáni nemohli být. Právě v létě 1944 se začali v okolí objevovat uprchlí sovětští zajatci. V okolí  Kladerub a Brňova jim začali nadšeně pomáhat  Karek Bartoněk, Augustin Bártek, Antonín Kopřiva.  Také v Oznici měli podporovatele. Nikde se nemohli zdržovat nepřetržitě, neboť při lístkovém hospodaření by je partyzáni vyhladověli. Z tohoto důvodu často měnili své působiště a také kvůli německé pátrací akci, nebo vlastní bojové činnosti.

Partyzán oddílu Moskalenko a pozdější člen štábu brigády Jurij Kulikov o pomoci místních obyvatel napsal toto.

Citace z knihy Marie Hrošové    Na každém kroku boj.

Vesnice Kateřinice, Mikulůvka,  Lázy,  Oznice, Jarcová a nedaleké horské samoty byly místem, kde se trvale zdržovali partyzáni oddílu A. Dolinov – P. Moskalenko. Velké množství českých vlastenců a sovětských válečných zajatců, kterým se podařilo dostat z hitlerovských koncentračních táborů bylo ukryto a zachráněno obyvateli  Kateřinic … Obyvatelé kateřinických  pasek byli svědky a účastníky vzniku oddílu z nevelké partyzánské skupiny, kterou tvořilo 15 až 20 lidí. …S jejich pomoci partyzáni oddílu vybudovali svoje první zemljanky. Partyzáni u nich našli první pomoc  a oporu při provádění bojových akcí. … V horách nad vesnici  Oznice v osaměle stojícím domku chudého rolníka Josefa Hrabovského č. 82 se nacházelo stálé stanoviště partyzánů a velitelství oddílu Dolinov – Moskalenko. Josef Hrabovský, jeho manželka Marie a malé dcerky byli oddanými přáteli partyzánů. Veškerý majetek samotný život byly věnovány boji proti nepřátelům vlasti.  Tolik Jurij Kulikov.

Podle knihy Ladislava Baletky ,,Oznice´´  se od poloviny roku na samotách v Oznici objevují sovětští zajatci prchající z německého zajetí. V srpnu to byla skupina zajatců, k nimž se později připojil por. RA Alexander Nikolskij, který již na jaře roku 1944 působil v partyzánském oddílu ve Velké Bystřici na Olomoucku. Občané z Oznice a Kladerub jim poskytovali potraviny a  informace o pohybu četnictva. Poručík Alexandr Nikolskij  se jistou dobu zdržoval také u Marie  Bártkové  na  Brňově č. 35. Postavení podporovatelů partyzánů bylo nepoměrně složitější než situace partyzánů. Podporovatelé partyzánů vydávali všanc nejen své životy, ale i životy svých rodinných příslušníků, kteří byli vůči německým represivním akcím naprosto bezbranní. Občané nemohli jednoduše vzít svůj majetek a utéci.

Skupinka partyzánů v níž byli Nikolskij, Moskalenko, Gusjev, Boris a jiní získali na Oznici oddané a spolehlivé pomocníky. Začátkem listopadu 1944 přesídlili zpátky na Oznici a nedaleko Skýpalova domku č. 39 si vybudovali bunkr. Oddíl měl tehdy 15 členů a to: poručík RA Alexandr Nikolskij, nadporučík RA Petr Moskalenko, nadporučík RA Alexandr(Saša) Dolinov, Genadij Gusjev (jednooký), Boris, Peťka ´´Kulhavý´´, Anatolij Pletňov, Jurij Kulikov, Konstantin Lysenko, Vasilij, Fedor, Augustin Bártek, Karel Bartoněk, Antonín Kopřiva.        Jako nejstarší se ujal velení Dolinov.

Začátkem ledna byl partyzánský oddíl z Oznice pod vedením A. Dolinova začleněn do            1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky jako druhá rota. Činnost tohoto oddílu byla velmi aktivní.

Určitě se nedají vyjmenovat všichni  kteří poskytovali  pomoc s úkrytem, ubytováním, stravováním, lékařským ošetřováním. Tak aspoň jména těch, na které jsem narazil.

Partyzánům poskytovali ubytování a stravování mnozí ozničtí občané.

Byli to například Marie a Josef Hrabovští č. 82,  Anděla a Josef Hrabovští č. 23,  Antonie Urbanová č. 45,  Josef Bystřický č. 22,  Sidonie a Josef Skýpalovi   č. 19,  Štěpán Tydlačka č. 21,  Josef Skýpala č. 65,  Josef Mrkvánek č. 8,  obleky a bílé maskovací kombinézy šil krejčí Josef Hurtík, prádlo prala Milada Skýpalová č. 85.  Partyzány přímo podporoval a byl s nimi obecní tajemník Albert Hala č. 55, Karel a Anna Mrnuštíkovi č. 34,  Leoš Mrkvánek č. 95,    Josef Skýpala č. 9,  Josef a Zdenka  Skýpalová č. 10,  Josef Skýpala č. 81,  Marie Skýpalová č. 24,  Václav Hrabovský č. 23.

 V Jarcové se několikrát pro oznické partyzány porážel dobytek. Maso partyzánům na Oznici kravským potahem vozily Marie Kuráňová č. 27 a Štěpánka Cahlíková č. 38.  A na Oznici je přebíral hostinský Adámek. Z Křivého občas posílali dobytek rolníci Ludvík Podzemný č. 61 a Jindřich Škarka č. 58,  potraviny posílali valašskomeziříčští obchodníci Josef a Berta Barošovi z Krásna č. 97 a František Stonavský a Ludmila Šimarová. Zpravodajskou službu vykonávaly spojky jako Robert Pavlín z Branek, Rudolf Hrabovský z Křivého, Vojtěška Škarková z Babic a pasekáři z Oznice. Na Brňově partyzány podporovali Marie Bártková č. 35,  Vojtěch a Marie Komanovi č. 28.  Nemocné a raněné partyzány pomáhala ošetřovat Naděžda Hrabovská z Křivého a obvodní lékař Mudr Zdeněk Mádr z Valašského Meziříčí, který za nemocnými a raněnými i na Oznici docházel. Léky poskytoval někdy lékárník Pozzi z Krásna, jindy lékárník Weisshammer z Valašského Meziříčí. Neocenitelného pomocníka měli partyzáni ve strážmistrovi četnictva Jindřich Švidrnochovi.

Oznice: 

Adámek  Albert – Oznice, podpora utečenců a později partyzánů (M170)

Bystřický  Josef,  č. 22

Hala Albert , č. 55

Hrabovský Václav,  č. 23

Hrabovský Josef a Anděla, č. 23

Hrabovský  Josef a Marie – Oznice č. 82,   štáb oddílu

Hurtík Josef,

Hurtík Ludvík  – Oznice č. 80

Hurtíková Marie

Mrkvánek Josef, č. 8

 Mrkvánek Leoš, č. 95

Mrnuštík Karel a Anna  č. 34 – Oznice,  úkryt  Alexandra  Nikolského,  Augustina Bártka (M79 a 179)

Pisklák  František-  Oznice,  ubytování a podpora uprchlých zajatců, později partyzánů,     Saša Nikolskij,  Saša Dolinov

Redl Jaroslav – Oznice, hájovna čp. 90 - úkryt partyzánů skupiny Moskalenko (M154)

Skýpala Josef a František, č. 9

 Skýpala Josef a Zdenka,  č. 10

Skýpala Josef a Sidonie,  č. 19 

Skýpala František a Marie, č. 24

Skýpalova Miroslava – Oznice č. 39,  strava, zprávy, ubytování a ošetřování raněných partyzánů (M187)

 Skýpala Josef, č. 65

Skýpala Josef, č. 81

Skýpalová Milada č. 85

Skýpalová Jarmila

Skýpalová Bohumila

Skýpala František – Oznice, ubytování a stravování partyzánů, příjem zbraní z Olomoucka

Tydlačka Štěpán, č. 21

Urbanová Antonie, č. 45 - Oznice

Brňov:

Bártková Marie , Bártek Augustin, – Brňov č. 35 úkryt A. Nikolského, Saši Dolinova a jiných

Cabák Karel

Chromíkova  Anežka – Brňov, úkryt Saši Nikolského

Kamas Vojtěch a Marie  – Brňov č. 28 úkryt Saša Dolinov, Saša Nikolskij (M77)

 Koman Vojtěch a Marie, č. 28

Květoň Karel

Svoboda Ludvík - Brňov, podpora a úkryt partyzánů a vysílačky v lese Medůvka (M109)

Branky:

Pavlín Robert

Jarcová:

Cahlíková Štěpánka

Cahlík Augustín

Capanda Karel – Jarcová, úkryt a podpora (M187)

Kuráň Jaroslav – Jarcová, podpora partyzánů skupiny Moskalenko (M143)

 Kuráňová Marie,  č. 27

Sulovský Eduard – Jarcová, zásobování a zprávy (M187)

Zelenka František – Jarcová, spojení s partyzány, potravinové lístky z obecního úřadu (M166)

Kladeruby:

Bartoňek Karek –, zprávy a spojka s partyzány  (Nikolský, Moskalenko) (189)

Komárovice:

Hýža  Jaroslav – Komárovice, podpora partyzánů pozdějšího oddílu Moskalenko, Karel   Bartoňěk, Bohumil Žabčík (114)

 Krásno:

 Baroš Josef a Berta, č 97

Pozzi

Stonavský  František

Šimarová  Ludmila

Křivé:

Hrabovský Rudolf

Hrabovská Naděžda

Podzemný Ludvík, č. 61

Škarka Jindřich, č. 58

Lázy:

Skýpala František – Lazy, průvodce partyzánů a úkryt (M137)

Novosad František a Jaroslav – Lazy, spojky a střelivo  )M187)

Malá Lhota:

Kolečková Emilie – Malá Lhota, úkryt  Saši Nikolského (M77)

Trusina Karel – Malá Lhota, úkryt partyzánů (M165)          

Valašské Meziříčí:

Mudr Zdeněk Mádr

Weisshammer

U některých jsem nenašel bydliště, tak aspoň jména:

Leták Jaroslav

Sulovský Eduard

Švirdnoch Jindřich

 Škarková Vojtěška

Kromě uvedených obcí měli ještě partyzáni pomocníky v Kunovicích, Podolí, Loučce.

V poválečném hlášení D.B.Murzina je uvedeno, že v brigádě bojovalo celkově 1533 osob, z nichž zahynulo 304 a zranění utrpělo dalších 208 partyzánů.  Podle stavu k 5. Květnu 1945 vykazovala brigáda 1229 bojovníků. Občané Československé republiky v počtu 927 tvořili nejpočetnější část brigády.  V brigádě bojovalo 257 sovětských občanů a  dalších 46 partyzánů pocházelo z jiných států.

Doufám, že se mi v budoucnu podaří tento seznam rozšířit.

 

 Václav Hýža,  Opava