Pod hospodou budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, železo a nebezpečný odpad. 

Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Oznice.

Sběr proběhne pouze v uvedený den, a pod dohledem zaměstanaců obce.