Akce byla zaměřena na opravu velkého a malého sálu včetně zázemí. V rámci projektu byly řešeny zejména stavební práce v podobě opravy nášlapné vrstvy podlahy a soklových lišt, montáže sádrokartonového kazetového podhledu, osvětlení, vzduchotechniky aj. ve velkém sále kulturního zařízení. Opravné práce probíhaly i v suterénu budovy, a to úpravou stávajících podlah, novou omítkou a výmalbou. Důležitou opravou, mimo jiné, prošla také téměř 40 let stará elektroinstalace a vzduchotechnika.

Vnitřní rekonstrukcí kulturního domu bude zkvalitněno stávající funkční využití velkého sálu zejména z pohledu technických záležitostí jako je bezpečná a fungující elektroinstalace včetně zajištění kvalitního vyhovujícího osvětlení a nových či rekonstruovaných nášlapných ploch. Tato nová opatření hrají důležitou roli pro pořádání důstojných kulturně-společenských vystoupení, koncertů, besed, výstav, oslav, plesů a podobných akcí. Opravou suterénu kulturního domu dojde k rozšíření těchto prostor o potřebné vyhovující zázemí pro vystupující či pořádající účastníky, včetně obnovení provozuschopnosti malého sálu, který bude nově sloužit k dalším sportovním a volnočasovým aktivitám obyvatel obce. Kulturní dům v obci Oznice je důležitým spojovacím prvkem všech občanů i návštěvníků obce. Realizací projektu se podaří zachovat a rozšířit potenciál využití objektu jenž zajišťuje a do budoucna zajistí, že kulturní a společenský život v obci Oznice nevymře.