Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo dne 15. července 2022 o podání 2. posilovací dávky proti Covid-19 s účinností od 18. července 2022.

Zlínský kraj nebyl požádán o koordinaci očkování v kraji, ani nebylo v této věci vydáno žádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Očkování proti Covid-19 tedy v současné době probíhá ve stejném režimu jako jakékoliv jiné očkování např. neštovice, chřipka atd. Očkovat může smluvní zdravotnické zařízení a úhrada probíhá na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zájemci mohou navštívit některé z očkovacích míst v kraji či se obrátit na svého praktického lékaře. Přeočkování 4. dávkou je možné minimálně 4 měsíce od předchozího očkování u osob, které dovršily 18 let věku.

Pokud jde o očkování v rámci pobytových zařízení sociálních služeb na území Zlínského kraje, doporučuji, aby vedení pobytového zařízení se domluvilo na provedení očkování přímo se smluvním praktickým lékařem nebo případně se spádovou nemocnicí.

V případě, že dojde ke změně v otázce zapojení krajů do koordinace očkování, budeme Vás neprodleně informovat.