Nabídka služeb

 • CzechPoint - výpisy (výpis z trestního rejstříku, bodové hodnocení řidiče, výpis snímku z katastrální mapy aj.)
 • vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)

Další služby

 • nákladní vozidlo 12 t
 • traktor Zetor
 • štěpkovač - nabízíme štěpkování ovocných dřevin
 • knihovna - každou středu 15-17 hod.
 • Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, z.s. – každé úterý 9-12 hod.
 • kosmetička a kadeřnice p. Kubjátová – jen po objednání na tel.: 605 039 628, kosmetické služby co 4 týdny
 • zájmová činnost pro mládež – hasičský sport (pravidelné tréninky a soutěže)
 • 1x-2x týdně cvičení
 • 1x - 2x ročně příměstský tábor
 • odvoz seniorů na Bystřičku k doktorovi nebo vyzvednutí léků
 • pronájem kulturního sálu a multifunkčního centra na rodinné oslavy, svatby atd.
 • odvoz králičích kůží
 • vývoz žump, čističek a jímek
 • 1x měsíčně odvoz do kostela v Brankách
 • 1x -2x ročně nákup krmiva
 • svoz komunálního odpadu každé druhé úterý v měsíci
 • 1x měsíčně svoz žlutých pytlů s plastem
 • 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a sběr železa, sběr papíru
 • kontejnery na bioodpad jsou umístěny pod hospodou a na dolním konci u Lipů