„Dvojjazyčné webové stránky https://ukrajina.muvalmez.cz/ vznikly jako reakce na množství dotazů, které evidujeme nejen od ukrajinských občanů ve Valašském Meziříčí. Podle oficiálních statistik je nyní ve městě 633 válečných uprchlíků, kteří našli azyl na městské ubytovně, u soukromých ubytovatelů a také firem,“ řekl místostarosta Josef Vrátník. Na webu tak zájemci naleznou informace právě k ubytovacím možnostem, materiální a finanční pomoci, výuce češtiny či z oblastí školství, zdravotnictví a sociálních služeb. K dispozici jsou zde i důležité kontakty, informace o městě a veřejné dopravě. Lidé na webových stránkách najdou také informace o tom, jak mohou pomoci.