Poslední dobou sledujeme velkou neukázněnost v třídění odpadů hlavně u stavebního odpadu. Už 2x jsme museli kontejner roztřídit.

A dnes opět naplněn stavebním polystyrénem.