MC Ozničánek byl založen v roce 2015 aktivními rodiči žijícími v obci Oznice. MC Ozničánek se stará o kulturní život v obci s dětmi, každoročně pořádá  - Veselé dýňování, Vánoční tvoření, Velikonoční tvoření, Zamykání lesa – pochod broučků, Dětský karneval, drakiádu, spolupořádá Dětský den a další akce týkající se práce s dětmi.

Od r.  2017 provozuje MC dětskou skupinu, kdy se pro tuto činnost povedlo vybudovat zázemí za přispění EU.

Více informací: