Termíny na rok 2019:

25. 1. , 8. 3., 19. 4., 31. 5., 12. 7., 23.8., 4. 10., 15. 11., 20.12.