Na akci bude nutno dodržet aktuální vládní nařízení, platné ke dni pořádané akce.