Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu ValašskoMeziříčsko-Kelečsko na období 2023-2027.