Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová. Území mikroregionu leží v severní části okresu Vsetín a hraničí s mikroregiony Podhostýnsko, Vsetínsko, Rožnovsko a Hranicko. Do mikroregionu patří obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Krhová, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. Nadmořská výška v regionu je v rozmezí od 280 m n.m. v Lešné až po 749 m n.m. v obci Zašová.

Dominantou jsou původní města Valašské Meziříčí a Kelč s dochovanými městskými jádry, významnými kulturními památkami a zámeckými parky. Při zámku v Lešné se nachází nejhodnotnější historický zámecký park na severní Moravě, kde lze najít rozmanité a vzácné druhy dřevin a jiných rostlin.

Valašské Meziříčí je významným ekonomickým a společenským střediskem mikroregionu i okresu s dávnými tradicemi školství a kulturního života, které dostalo označení Valašské Athény. Nejstarší zmínky o Valašském Meziříčí pochází z roku 1297 a mezi nejdůležitější kulturní památky lze zařadit Městskou památkovou zónu, Zámek Žerotínů, Zámek Kinských, nejstarší hvězdárnu na severní Moravě a množství jiných kulturních památek.

Okolí města Kelč bylo osídleno již v mladší době kamenné lidem s lineární keramikou a v roce 1938 byl nalezen jeden z největších pokladů v naší zemi – soubor mincí a zlomkovitého stříbra z desátého a počátku jedenáctého století, což dokazuje význam Kelečska v rané historii našich zemí.

Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko je rovněž dějištěm významných kulturních a sportovních akcí. Na mnoha vesnicích se udržují tradiční lidové zvyky, mezi které patří Masopustní oslavy, Vítání jara, Hodové slavnosti, Kácení máje a Vodění medvěda. Mezi známější události v regionu patří Setkání netradičních divadel, Moravský festival poezie, Valašský špalíček a různé lidové akce (Gulášfest, Hrachovka) a sportovní klání. Pro turisty na kolech i pěší je Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko mimořádně lákavý. Nabízí i náročnější výlety do Hostýnských a Vsetínských vrchů nebo Moravskoslezských Beskyd,které tuto oblast obklopují. Cesty pro pěší jsou dobře značené. Vybudována je zde řada naučných stezek různé náročnosti, např. Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka, Naučná stezka Jana Karafiáta, Naučná stezka Veřovické vrchy či Bezbariérová naučná stezka pro tělesně postižené a matky s kočárky. V posledních letech zde vznikla rovněž ucelená síť cyklotras, která navazuje na již existující trasy sousedních regionů, především páteřní cyklostezku Bečva.