Na výsadbu Obec Oznice obdržela dotaci ve výši 100 % od Státního fondu životního prostředí ČR.

I přes velmi nepříznivé počasí (déšť a zima ) bylo 23 ks stromů vysázeno za aktivní pomoci asi 20 dobrovolníků z řad místních spolků SDH, TJ, myslivců, včelařů a Ozničánku, kterým tímto moc a moc děkujeme

Aleje výrazně zvyšují přírodní různorodost, vytvářením úkrytů a stanovišť. Působí také velmi příznivě na místní mikroklima (např. coby větrolam) a v některých případech i jako ochrana před závějemi.