V pátek 4. května proběhlo na obecním úřadě ocenění občanů, kteří pomohli zviditelnit naši obec. Oceněni byli starší žáci z SDH Oznice za výbornou reprezentaci na mistrovství ČR v hasičském sportu a Daniel Klvaňa za výtečnou reprezentaci na mistrovství světa. Letos jsme také ocenili občana za hrdinský čin, a to pana Jaromíra Vaňka za záchranu života našeho spoluobčana. Za obětavou meziobecní spolupráci jsme také poděkovali Zdeňce Janušové z Mikulůvky. Starosta a místostarosta předali věcné a finanční dary a po sladkém občerstvení byli starší žáci ještě pozváni do místního pohostinství.