Připomínáme, že použité jedlé tuky a oleje se do nádob na oleje vhazují pouze v dobře uzavřených PET lahvích.