Materiální pomoci pro Ukrajinu byla v pondělí 28. února odvezena z Oznice na centrální sběrné místo.