Obec Oznice se i letos přihlásila do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019. Úklid v obci Oznice byl naplánován na 7. dubna 2019. V ranních hodinách se před obecním úřadem sešlo 51 dobrovolníků (z toho 35 dětí a 16 dospělých). Účastníci obdrželi rukavice a odpadkové pytle, rozdělili se do 5 stejně velkých skupin, a vyrazili do terénu. Úklid byl zaměřen především na břehy potoku Oznička a jeho přítoky. Naplněné pytle a velké kusy odpadu se nakonec odvezly obecním kontejnerovým vozidlem Iveco. Stejně jako i v předešlých letech měla tato akce smysl. Během dopoledne dobrovolníci sesbírali 1.8 tuny odpadu. Všem zúčastněným tímto moc děkujeme! Po užitečné práci si všichni s chutí opekli špekáčky a dali zmrzlinu…