Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Vzpomínáme: Václav Hrabovský

Miroslava Potěšilová - Parte - Hrabovský Václav
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Parte - Hrabovský Václav

Vzpomínáme na pana Václava Hrabovského, který odešel tiše v úterý 14. července 2020 ve věku 92 let.