Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Vzpomínáme: Robert Skýpala

Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpala Robert
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpala Robert

Vzpomínáme na pana Roberta Skýpalu, který odešel tiše v pátek 17. dubna 2020 ve věku 69 let.