Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Vzpomínáme: Milan Matouš

Miroslava Potěšilová - Parte - Matouš Milan
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Parte - Matouš Milan

Vzpomínáme na pana Milana Matouše, který zemřel ve středu 15. ledna 2020 ve věku 76 let.