Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Vzpomínáme: Jarmila Skýpalová

Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpalová Jarmila
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpalová Jarmila

Vzpomínáme na paní Jarmilu Skýpalovou, který zemřela po těžké nemoci ve čtvrtek 4. června 2020 ve věku nedožitých 63 let.