Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Vzpomínáme: Jana Skýpalová

Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpalová Jana
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Parte - Skýpalová Jana

Vzpomínáme na paní Janu Skýpalovou, která odešla tiše po dlouhé těžké nemoci v pondělí 23. března 2020 ve věku 65 let.