Sraz v 8:30 hod. před obecním úřadem.

S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci si opečeme špekáčky!
 

Kontaktní osoba: Martin Gerža, 725 016 029

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.