Pomozte těm, kteří pomoc potřebují prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Stejně jako Tři králové se tak i Vy stanete vyslanci dobrých zpráv.