Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Úřední deska
16/2022
Znak Obec Oznice

Smlouva o dílo - "Rekonstrukce a oprava multifunkčního objektu v obci Oznice"


Smlouva o dílo mezi obcí Oznice a firmou LAMBORSTAV s.r.o.