Na úvod pan starosta představil posluchačům již dosažené obecní cíle a nastínil plány do budoucna. Dále na setkání dorazily zástupkyně MAS Střední Vsetínsko a představily program „Tvořme spolu váš společný čas“.

Po prezentaci následovala večeře a volná zábava. Letos našim seniorům zahrála k poslechu a tanci kapela Štrekovjanka.